Menu

Innovatieve Robotica toepassingen

Project Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie. 

DERC Waterjetting als project partner in Smart Tooling

In het cluster cleaning is DERC Waterjetting onlangs ingestroomd als nieuwe project partner. DERC Waterjetting heeft een drager / platform aangeschaft en draagt zorg voor aanpassingen aan het platform.  Daarnaast zal DERC Waterjetting light systemen en reinigingstools testen en evalueren.  Vervolgens benoemen we de vervolgstappen en wordt de cyclus herhaald. 

De besturing wordt geïntegreerd met de reinigingstool, waarna het complete prototype wordt getest. De testen worden geëvalueerd en het prototype wordt afgerond.

Versterken van de procesindustrie

Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB / KMO ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor heeft Ki<MPi voor het Smart Tooling project KMO / MKB bedrijven en service providers gezocht die samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen. Hierbij gaat het om:
 • Service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan    40% gesubsidieerd wordt.
 • KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.
   

  Partners en Partners Light 

  Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KI<MPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende project partners nauw samen:

  • KI<MPi
  • BASF
  • Dow Benelux
  • Impuls Zeeland
  • Rewin
  • BOM
  • BEMAS
  • Sirris
  • Universiteit Gent
  • Universiteit Twente
  • Avans Hogeschool


  Het project is opgedeeld in diverse clusters, waarbij enkele Project Partners Light zijn ingestroomd om deze innovaties te ontwikkelen tijdens de project periode. Voor het project Cleaning zijn dit:

  • DERC Waterjetting
  • Group Peeters
  • Mourik
  • Buchen
  • Serenity
  • VTEC
  • Accerion
  • Nobleo
   

  Europese Unie

  Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen.

  Voor 2014-2020 voorziet Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Smart Tooling project ontvangt subsidie vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland programma.