Menu
Menu

Deelname DERC Waterjetting aan project Smart Tooling

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie.


Doelstelling
Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB/KMO-ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB-bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen.

8 serviceproviders (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.

16 KMO/MKB-bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.

32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

Toepassingen binnen het cluster               Project Partner Light
 UAS - Binnen vliegen  Ronik, Delft Dynamics, POZYX
 UAS - Buiten vliegen  SPIE, Avular, Airobot
 Werkplaats  ITIS, IRISTICK, Augnition n.v
 Cleaning  DERC Waterjetting, Group Peeters, Mourik, Buchen, Serenity, VTEC, Nobleo, Accerion
 Inspectie leidingen  VTEC, IDTEC, Serenity


Partners en Partners Light
Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KI<MPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende projectpartners nauw samen: KI<MPi, BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland, Rewin, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente, Avans Hogeschool.

Het project is opgedeeld in diverse clusters, waarbij enkele projectpartners light zijn ingestroomd om deze innovaties te ontwikkelen tijdens de projectperiode.


Financiers
Interreg Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio te versterken en bevorderen. In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen. Voor 2014-2020 voorziet Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Smart Tooling project ontvangt subsidie vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland.  


Deelproject Cleaning
Het thema cleaning richt zich op het ontwikkelen van een robot, welke vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes zal herkennen, losmaken en kan verwijderen. Het doel is om de robot op autonome wijze in te zetten om vuil te herkennen en te onderscheiden. Binnen het cluster leveren drie service bedrijven een input. De bedrijven in dit cluster zijn Mourik, Buchen en Group Victor Peeters. Zij delen de eigen kennis rondom cleaning en leveren daarnaast een ondersteuning binnen de tests van de robotica.

Binnen het cluster zijn er 5 bedrijven aangesteld om de technische groep te vormen. Deze groep bestaat uit DERC Waterjetting, Nobleo, Accerion, VTEC Lasers & Sensors en P. de Boevere B.V. (Serenity).

DERC Waterjetting levert in het cluster cleaning een zo geheten carrier platform (drager). DERC Waterjetting zal de aanpassing aan het platform ontwerpen en installeren. Het doel is om het carrier platform te ontwikkelen t.b.v. autonoom opereren en reinigen.

Nobelo en Accerion richten zich op plaatsbepaling en navigatie van de cleaning robot. VTEC richt zich op de sensor technologie en communicatie van de data. Waarbij P. de Boevere B.V. de taak heeft zich te focussen op data acquisitie, data loging, rapportage en data processing.


Voortgang ontwikkeling robot
Door DERC waterjetting zijn er samen met Nobleo Technology verschillende test uitgevoerd op de test faciliteit bij Group Peeters. Hiernaast is er een test met hoge druk uitgevoerd samen met Mourik in een tank bij Dow.

De volgende stappen zijn onder andere verbeteringen doorvoeren op basis van praktijktesten met betrekking tot het regelen van de magneet sterkte bij de Cleaning robot. Hiervoor wordt een regelsysteem ontwikkeld. De hoogte van de magneten van de DERC carrier zullen instelbaar worden gemaakt.